פרוייקטים

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19730" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19731" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19734" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19735" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19733" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19740" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] עיצוב: טלי דוגמא וטלי לוריג - שוורץ צילום: ענבל אור-לב [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19712" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19715" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19713" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19716" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19714" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19717" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] אדריכלות ועיצוב פנים: מעיין ממן צילום: בן רוטשטיין [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19439" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19450" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19452" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19443" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19435" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19447" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19436" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19442" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19445" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19444" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19380" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19369" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19381" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19373" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19385" qode_css_animation=""][vc_single_image image="19375" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] אדריכלות ועיצוב פנים: יוסי שטרית צילום: ג'ולי אמאם [/vc_column_text][vc_gallery][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19332" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19331" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19330" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] אדריכלות ועיצוב פנים: שי אנדרשי [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19293" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19291" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19290" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276542211{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19294" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="1/3"][vc_column_text] אדריכלות...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19271" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19273" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19272" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19252" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19251" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19250" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19235" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19233" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19231" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276542211{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19228" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19232" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19227" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation="" css=".vc_custom_1488276533247{margin-top: 20px !important;}"][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19240" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19238" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="19239" img_size="full" qode_css_animation=""][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row]...